Erdogan stapt naar mr. Frank Visser om conflict met Rutte


Mr. Frank Visser moet andermaal de ruzie tussen twee aartsvijanden beslechten. De Turkse zestiger Recep Erdogan is het gepest van spelbreker Mark Rutte beu en heeft de hulp van de voormalig Rijdende Rechter ingeschakeld. Die zal binnenkort uitspraak doen.

Overlast
De zaak is voor mr. Visser gebracht door de heer Erdogan, een vredelievende doch aftakelende wereldverbeteraar met Turks bloed in de aderen en aan de handen. Die wilde afgelopen zaterdag met een aantal vrienden een straatfeest vieren op een Rotterdams plein, maar daarbij veroorzaakte hij geluidsoverlast. De heer Rutte ondervond daar dusdanig veel hinder van, dat hij de politie inschakelde. Die maakte abrupt een einde aan de festiviteiten.

Teruggestuurd
Erdogan voelt zich daardoor benadeeld, vertelde hij geëmotioneerd tijdens de hoorzitting die maandagavond plaatsvond. ,,Ik heb een aantal kompanen over laten komen, maar zij werden teruggestuurd. Bovendien zag ik tijdens het straatfeest allemaal journalisten vrij rondlopen. Dat is verre van fatsoenlijk. Ik eis een vergoeding van de reiskosten die ik voor mijn kameraden heb gemaakt.”

Mr. Visser aan het woord.

Ingrijpen
Gedaagde Rutte was het daar niet mee eens en liet dat in woord en gebaar blijken. De emoties liepen dan ook hoog op in de zaal. Mensen uit het publiek moesten ingrijpen toen de heer Erdogan zijn opponent met zijn handtas te lijf wilde gaan. Daarom besloot mr. Visser een afkoelingsperiode in te lassen, waardoor de opname, net als Erdogans mascara, flink uitliep.

Na de hectische hoorzitting van maandagavond gaat mr. Visser een aantal weken over de zaak nadenken. Ook komt er tussentijds nog iemand van het kadaster om na te meten of het ego van eiser Erdogan de erfgrens niet overschrijdt. Daarna volgt de uitspraak waar beide partijen het mee zullen moeten doen.